BEZPIECZNY HOTEL Szanowni Państwo,Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i spokojny pobyt przedstawiamy obowiązujące w Glamping Podgrodzie dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny. Wszystkie działania są zgodne z aktualnymi zaleceniami GIS, WHO, Ministerstwa Rozwoju oraz HACCP.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA1. Hotel przyjmuje na pobyt wyłącznie osoby zdrowe. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznakchoroby, Gość i osoby mu towarzyszące nie zostaną zameldowane.2. Przy wejściu do hotelu Goście mają obowiązek zdezynfekowania rąk. Zapewniamynieograniczony dostęp do środków dezynfekujących w częściach wspólnych.3. Gość hotelowy poruszający się po obiekcie zobowiązany jest do noszenia maseczki stosownie dowytycznych Ministerstwa Zdrowia. Płyn do dezynfekcji znajduje się w każdym obiekcie.4. Cały personel wyposażony jest w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice,rękawiczki) oraz płyny do dezynfekcji.5. W widocznych miejscach umieszczone są informacje o maksymalnej liczbie osób mogącychjednocześnie przebywać w danej części obiektu.6. Systematycznie przeprowadzamy dezynfekcję drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, terminali, kanap, ogólnych toalet oraz innych, często dotykanych powierzchni. Każdorazowo dezynfekujemy wypożyczane rowery.7. Obowiązuje bezwzględny zakaz: przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących GośćmiHotelowymi. 8. W każdym pokoju dezynfekowane są klamki, meble, czajnik i inne sprzęty. 9. W celu skorzystania z naszych usług należy wypełnić ankietę wstępnej kwalifikacji. Następnieprzed zameldowaniem poddać się mierzeniu temperatury bezdotykowym termometrem. Dopieropo dokonaniu formalności związanych z meldunkiem można wnieść bagaże na teren hotelu.10. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko 1 Gość na 1 czynne stanowisko. Osobyoczekujące na obsługę recepcji zobowiązane są zachować bezpieczny odstęp 2 metrów. Gościesą oddzieleni od pracowników recepcji przezroczystą płytą. Czas obsługi ograniczyliśmy dominimum.11. Śniadania, lunche i obiadokolacje są serwowane przez obsługę kelnerską do stolikóww restauracji lub na przyległym ogródku. Stoliki są rozmieszczone z zachowaniem min. 2 metrówodległości. Istnieje możliwość rezerwacji na wyłączność stolika na cały pobyt. Przeprowadzamydezynfekcję stołów, krzeseł, tac oraz kart menu po każdym Gościu.12. Hotel zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyjmowania Gości w sytuacji wystąpienia naterenie obiektu podejrzenia zakażenia, które to wstrzymanie może być wynikiem decyzji służbsanitarno-epidemiologicznych. Sytuacja taka będzie traktowana jako działanie siły wyższej,niezawinione przez hotel i wykluczające odpowiedzialność hotelu za ewentualne poniesioneszkody. W takiej sytuacji hotel dokona zwrotu zaliczki lub opłaty za niewykorzystaną część pobytu.


Glamping to neologizm powstały ze sklejenia angielskich słów glam (ekskluzywne) i camping (biwak). Przestrzeń, luksus, widok za oknem.

Idea glampingu stawia w Polsce pierwsze kroki. Jest kilka tego typu ciekawych miejsc w Polsce, ale Glamping Podgrodzie to prawdopodobnie pierwsza tego typu realizacja wokół Zalewu Szczecińskiego.

Podgrodzie – to jeden z najpiękniejszych zakątków w Polsce

Glamping is a neologism created from the combination of the English words glam (exclusive) and camping (camping). Space, luxury, window view.

The idea of ​​glamping takes its first steps in Poland. There are several such interesting places in Poland, but Glamping Podgrodzie is probably the first project of this type around the Szczecin Lagoon.

Podgrodzie - is one of the most beautiful places in Poland.Dzieło sztuki zaczyna się dopiero, gdy dochodzi do jego konfrontacji z odbiorcą, czyli, gdy ma miejsce tzw konkretyzacja dzieła. Glamping Podgrodzie istnieje dzięki swym Gościom, dzięki ich radości przeżywania, dzięki fantasmagoriom, jakie wyzwalają się podczas Ich pobytu w Glamping Podgrodzie, a które uobecniają się w opiniach na nasz temat. Bez Nich, Glamping Podgrodzie byłby tylko punktem na mapie.

ZA WASZĄ OBECNOŚĆ, ZA WSPÓŁPRZEBYWANIE W GLAMPING PODGRODZIE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Tęsknimy już za Wami.😍😙🤣

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=VhOPpbB6Zs8&feature=emb_logo

A work of art begins only when its confrontation with the recipient, i.e. when the so-called concretization of the work takes place. Glamping Podgrodzie exists thanks to its guests, thanks to their joy of experiencing, thanks to the phantasms that are triggered during their stay in Glamping Podgrodzie, and which are present in opinions about us. Without them, Glamping Podgrodzie would be just a point on the map.

THANK YOU FOR YOUR PRESENCE, FOR COOPERATING IN GLAMPING, THANK YOU !!!

We already miss youCisza - prawie wigilijna

Almost Christmas silence