O nas

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Glamping Podgrodzie

Glamping to neologizm powstały ze sklejenia angielskich słów glam (ekskluzywne) i camping (biwak). Przestrzeń, luksus, widok za oknem - zapraszamy.

Jest to prawdopodobnie pierwszy glamping wokół Zalewu Szczecińskiego. Podgrodzie – to jeden z najpiękniejszych zakątków w Polsce.

Co wyróżnia Glamping Podgrodzie ? Właściwie wszystko: niepowtarzalny klimat obiektów, gdzie w komfortowych warunkach możemy współodczuwać otaczającą przyrodę wszystkimi zmysłami, czujemy się jakby jej cząstką. Decybele, które docierają do Gości to odgłosy Przyrody. Najgłośniejszy bywa tutaj wiatr i szum fal, a cisza w nocy potrafi być niemal absolutna - rozdzierana czasami szczekaniem lisów, jenotów lub budzącego się wodnego ptaka.

Co nas odróżnia? - Rodzinna atmosfera, artystyczny nieład, wyśmienite jedzenie, czyste powietrze i jętki - leniwie kołyszące się bez liku nad puszczą a wszystko jakby w powolnym skupieniu - w klimacie SLOW.

Istniejąca infrastruktura, warunki naturalne Podgrodzia, położenie geograficzne / przez system kanałów, miejscowość połączona jest z całą Europą / a zwłaszcza bliskość Berlina, Szczecina i przez morze Szwecji, predestynują tę miejscowość do wyjątkowej w tej części Europy.

Glamping is a neologism created from the combination of the English words glam (exclusive) and camping (camping). Space, luxury, window view - welcome.

This is probably the first glamping around the Szczecin Lagoon. Podgrodzie - is one of the most beautiful places in Poland.

What makes the Glamping district different? Actually, everything: the unique atmosphere of the objects in which, in comfortable conditions, we can feel the surrounding nature with all our senses, we feel as if it was part of it. Decibels reaching guests are the sounds of nature. The wind and the sound of the waves are the loudest here, and the silence at night can be almost absolute - sometimes torn apart by the barking of foxes, raccoon dogs or a waking water bird.

What makes us stand out? - Family atmosphere, artistic disorder, delicious food, clean air and mayflies - lazily swaying over the forest and everything as in slow motion - in a SLOW climate.

Existing infrastructure, natural conditions of the commune, geographical location / thanks to the channel system, the city is connected with the whole of Europe /, and especially the proximity of Berlin, Szczecin and the Swedish Sea, predestining this city to be unique in this part of Europe.

REGULAMIN

Serdecznie zapraszamy do Glamping Podgrodzie wszystkich chcących poznać klimat mieszkania w jurcie mongolskiej, namiocie sferycznym oraz tipi indiańskim. Naszym gościom zapewniamy darmowe rowery oraz sprzęt pływający: kajaki i kanadyjki. Już za dodatkową oplatą można skorzystać z atrakcji jaką jest kąpiel w wannie termalnej .Aby warunki pobytu i odpoczynku były jasne i przejrzyste prosimy o zapoznanie się z zasadami pobytu.

ZASADY POBYTU

Naszym priorytetem jest zapewnienie Państwu jak najlepszych warunków do odpoczynku, w ciszy i spokoju.

WARUNKI REZERWACJI

1. Glamping Podgrodzie zwany dalej „glampingiem”, przyjmuje rezerwacje dokonane:

telefonicznie, elektronicznie w formie e-mail, osobiście lub on-line na stronie Bocking.com, www.glampingpodgrodzie.com lub innych portalach internetowych.

2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą glampingu.

3. By kontakt z glampingiem mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego: imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, ilości osób w pokoju rodzaj namiotu, kontaktowego numeru telefonu klienta oraz używanego na co dzień konta poczty e-mail klienta.

4. O ile glamping może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres e-mail ofertę i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez hotel rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.

5. Glamping podaje ceny w złotych lub innej walucie; ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

6. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w glampingu jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek glampingu.

7. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia - podawana jest w ofercie wysłanej na e-mail rezerwującego. Zadatek może być nie niższy niż 30% wartości rezerwacji.

8. Glamping wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu (96 godz.). W przypadku braku zadatku na koncie hotelu do wyznaczonego terminu - rezerwację traktuje się jako niebyłą.

9. W tytule przelewu klient ma obowiązek podać: imię, nazwisko, termin oraz rodzaj namiotu.

10. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym lub data wpływu gotówki do kasy.

11. Glamping potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami a na życzenie klienta wystawi fakturę VAT na dane podane w zapytaniu o rezerwację.

12. Od daty wpływu zadatku na konto hotelu rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. glampingu i klienta.

13. Pozostałą kwotę za pobyt w Glamping Podgrodzie wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji - przed rozpoczęciem pobytu. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między klientem a glampingiem na pobyt wg zamówienia.

14. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu - stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji. Glamping zachowa wpłacony zadatek.

15. Glamping ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości do 50% wartości ceny pobytu - tytułem zabezpieczenia. Kaucja jest zwracana klientowi po zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w namiotach, którego kaucja dotyczy - jest ona pomniejszana o wartość strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, Glamping Podgrodzie obciąży klienta równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.

16. Odmowa przez klienta złożenia kaucji - jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji. Glaamping zachowa wpłacony zadatek.

17. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji - wygasa w dniu wyjazdu klienta z glamping, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

* Rezerwacja wstępna-niegwarantowana

- to rezerwacja, którą hotel będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto glampingu.

** Rezerwacja gwarantowana

- usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. Gość może rozpocząć pobyt w dowolnym czasie pierwszej doby hotelowej z zadatkowanego terminu. W przypadku niedojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej - glamping nie będzie związany rezerwacją i zachowa wpłacony zadatek.

Warunki anulacji rezerwacji

1. Anulowania rezerwacji klient może dokonać w każdym czasie.

2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

3. Anulowanie rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagane. Niemniej ułatwi pracę recepcji hotelu.

4. Anulowanie rezerwacji przez klienta po wpłacie zadatku, rezerwacji gwarantowanej:

- w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na 15 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu - hotelu zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszta bankowe;

- w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej dokonanej na mniej niż 15 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi = glamping wpłacony zadatek zatrzyma.

Glamping może jednak zaproponować klientowi inny termin realizacji pobytu w zakresie 90 dni, w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy miesięcy letnich, długich weekendów i okresów świątecznych - wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.

5. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 4 - zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez glamping oraz możliwości dokonania zmiany. Glamping zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotelu na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże glampingu.

6. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, również na życzenie klienta hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

7. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem booking.com i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.

8. Spory między klientem a Glamping Podgrodzie rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby glampingu.

W sezonie (01.06-30.08) na wszystkie dokonane rezerwacje obowiązują minimum cztery noclegi. Wszelkie krótsze pobyty skutkują dodatkową opłatą w wysokości 30,0PLN/doba.

Doba hotelowa:

Rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16:00 a kończy w dnu wyjazdu o godz. 12:00.

Oczekujemy na przyjazd Gości do godziny 22:00.

Cisza nocna:

Gości obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.

Prosimy o wzajemne uszanowanie spokojnego wypoczynku wszystkich Gości oraz gospodarzy

Zakwaterowanie:

Goście w dniu zakwaterowania zobowiązani są do podania danych osobowych, w tym numeru dokumentu tożsamości oraz adresu zamieszkania.

Powyższe formalności oraz uregulowania opłaty za pobyt dokonujemy w dniu przyjazdu.

Każdy późniejszy wyjazd niż o godzina 12:00 rozpatrywany jest indywidualnie. Prosimy z wyprzedzeniem o poinformowanie Gospodarzy o potrzebie późniejszego wyjazdu.

W przypadku skrócenia pobytu na życzenie klienta obowiązuje opłata za cały okres rezerwacji.

W przypadku skrócenia zarezerwowanego terminu pobytu przed przyjazdem, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, ani zaliczeniu na poczet płatności za inny okres pobytu.

Przedmioty wartościowe:

Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy i przedmiotów pozostawionych w sypialniach, lub na terenie posesji.

Urządzenia elektryczne/świece.

Poczucie bezpieczeństwa Gości jest najważniejsze, wiec mając na uwadze bezpieczeństwo przeciwpożarowe korzystanie z grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych w sypialniach jest zabronione. Zakaz nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy telefonów komórkowych, innych urządzeń RTV/komputerów, golarek oraz czajników elektrycznych i suszarek i lodówek będących na wyposażeniu pokoi .

Na terenie całej części gościnnej domu obowiązuje zakaz palenia świec.

Palenie tytoniu:

Na terenie jurty, namiotu sferycznego oraz tipi obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Internet:

W trosce o zdrowy, beztroski i spokojny wypoczynek Gości telewizji nie zapewniamy.

Na życzenie Gości udostępniamy Wi-Fi.

Zwierzęta:

Można przywozić z sobą zwierzęta pod warunkiem, że ich opiekun jest w stanie zapanować nad nimi (żyjemy w lesie – wśród dzikich zwierząt).

Sprzątanie:

Sprzątanie sypialni i łazienek gościnnych w miarę zgłaszanych potrzeb przez Gości, za dodatkową opłatą.

Posiłki:

Gościom serwujemy śniadania oraz obiadokolacje o ustalonych przez gości godzinach.

Sprzęt sportowy

Korzystanie z sprzętu pływającego odbywa się na własną odpowiedzialność. Wszystkim korzystającym ze sprzętu pływającego będą wydawane kamizelki ratunkowe. Dzieci muszą być pod opieką dorosłych. Gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu pływającego oraz wynikłe z tego tytułu urazy i/lub skutki.


Plac zabaw; ognisko; basen:

Korzystanie z placu zabaw, basenu kąpielowego i ogniska odbywa się na własną odpowiedzialność. Dzieci muszą pozostawać pod opieką dorosłych. Gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie z placu zabaw ,ogniska lub basenu oraz wynikłe z tego tytułu urazy i/lub skutki.

Drewno do ogniska w zakresie Gości lub osobno płatne, 15 PLN za wiązkę,

Szkody i zniszczenia:

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za spowodowane przez siebie ewentualne szkody i zniszczenia. Jednocześnie Goście podróżujący z dziećmi ponoszą pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za szkody i zniszczenia dokonane przez przebywające pod ich opieką dzieci.

Pozostawione przedmioty:

Zapominalskim Gościom pozostawione przy wyjeździe rzeczy osobiste odsyłamy na wskazany adres na koszt odbiorcy.

Naruszenie zasad pobytu:

W przypadku naruszenia lub niestosowania się do zasad pobytu ustalonych dla Glamping Podgrodzie, rościmy sobie prawo do odmówienia gościny osobie, która zasady niniejsze narusza. Osoba ta zobowiązana jest do zastosowania się do poleceń Gospodarzy i poniesienia finansowej odpowiedzialności za spowodowane szkody i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia glampingu.

Rezerwacja pobytu jest równoznaczna z akceptacją powyższego regulaminu.


REGULATIONS

We cordially invite everyone who wants to experience the atmosphere of living in a Mongolian yurt, a spherical tent and an Indian tipi to Glamping Podgrodzie. We provide our guests with free bicycles and floating equipment: kayaks and canoes. For an additional fee, you can take advantage of the attractions such as bathing in a thermal bath. For the conditions of stay and rest to be clear and transparent, please read the rules of stay.

RULES OF STAY

Our priority is to provide you with the best possible conditions for rest, in peace and quiet.

TERMS OF RESERVATION

1. Glamping Podgrodzie, hereinafter referred to as "glamping", accepts reservations made:

by phone, electronically in the form of an e-mail, in person or on-line on the Bocking.com website, www.glampingpodgrodzie.com or other internet portals.

2. The above reservations are preliminary reservations and in no way bind glamping.

3. In order for contact with glamping to be considered a request for booking a stay, it is necessary for the interested party to provide: name and surname for which the reservation is made, date of stay, number of people in the room, type of tent, customer's contact phone number and the e-mail account used on a daily basis. customer email.

4. Provided glamping can meet the requirements of the inquirer, it will send the offer and its terms to the e-mail address received from him. This is tantamount to accepting a non-guaranteed pre-booking * by the hotel.

5. Glamping provides prices in PLN or another currency; prices include VAT in the amount compliant with applicable regulations.

6. Confirmation of booking a glamping stay is the payment of a deposit by the booking party to the glamping account.

7. The amount of the deposit, appropriate to the value of the entire order - is given in the offer sent to the booking e-mail. The down payment may not be lower than 30% of the booking value.

8. Glamping will set the date by which the customer is obliged to pay the deposit to the account in order to book the stay (96 hours). In the absence of a deposit on the hotel's account by the appointed date - the reservation is considered as null and void.

9. In the title of the transfer, the customer is required to provide: name, surname, date and type of tent.

10. The date of payment of the deposit is the date on which the amount is credited to the bank account or the date the cash is credited to the cash register.

11. Glamping will confirm the receipt of the payment in accordance with applicable regulations and, at the client's request, will issue a VAT invoice for the data provided in the request for reservation.

12. From the date the deposit is credited to the hotel's account, the reservation becomes an order and has the status of a guaranteed reservation **. The given date of stay and ordered services is binding for both parties, i.e. glamping and the client.

13. The remaining amount for the stay in Glamping Podgrodzie shall be paid on the day of arrival at the reception - before the start of the stay. The fee of 100% of the price for the stay is the conclusion of an agreement between the client and glamping for a stay according to the order.

14. The client's refusal to pay 100% of the value of the stay on the day of arrival - the client withdraws from the booking. Glamping will keep the down payment.

15. Glamping has the right to demand from the client a deposit of up to 50% of the price of the stay - as security. The deposit is returned to the client after the end of the stay. In the case of destruction, damage or shortages in the tents the deposit applies to - it is reduced by the value of the losses. In the event of losses higher than the deposit paid, Glamping Podgrodzie shall charge the client with the equivalent of using the room for the entire period excluded from use.

16. Refusal by the client to submit a deposit - is tantamount to resignation from the reservation and is a withdrawal from the reservation. Glaamping will keep the deposit.

17. The contract, which is an order with confirmation of reservation - expires on the day of departure of the client from glamping, no later than the date specified in the order.

* Pre-booking - not guaranteed

- it is a reservation that the hotel will keep in its resources no longer than until the request for this offer (as to the date, resource or period) by another customer who decides to make a deposit to the glamping account.

** Reservation guaranteed

- services ordered and pre-paid by the client will be ready for his arrival within the time and scope specified in the reservation. The guest may commence the stay at any time on the first hotel day from the agreed date. In the event of a no-show during the first hotel night - glamping will not be bound by the reservation and will keep the advance payment.

Booking cancellation conditions

1. The customer can cancel the reservation at any time.

2. Cancellation of the reservation must be made in writing, otherwise null and void.

C3. Cancellation of a pre-booking - not guaranteed, required. hotel website service.

4. Cancellation of the reservation by the client after the advance payment, guaranteed reservation:

- in order to obtain a contribution of 15 or more with a guaranteed promotion on the planned date of the start of the trip - the hotel with the date of return of the bank booking information;

- in the case of booking days of withdrawal with less than the guaranteed guaranteed booking date than the 15th booking made, and prior booking is non-refundable = glamping paid.

Glamping may, however, provide the customer with a different lead time within 90 days, with a similar lead time still offered in the following years. However, if the reservation concerns the following months, holidays, weekends and periods - the paid reserve is not refundable and cannot be waiting for another.

5. Changing the date of the reservation referred to in point. 4 - each time depends on the individual assessment of the situation by glamping and the possibility of changing changes. Glamping that the change of the time of stay must not make the hotel lose the customer, the postulate of traffic change does not in any way glamping directives.

6. In the case of shortening the stay by the client, also for the needs of the hotel, no recommendation to withdraw from recommending the contract can be obtained.

7. Resignation from making arrangements and through booking.com of other brokers who adhere to the rules set out on the brokers website.

8. Disputes between the client and Glamping Borough gradual pongee by court new to the glamping headquarters.

In the high season (06-30.08) on 01. all bookings are subject to a minimum accommodation minimum. Any additional / additional stays in the amount of PLN 30.0.

Hotel night:

It starts on the day of the call at 16:00 and ends on the day of departure at 12:00.

We expect guests to arrive by 22:00.

Curfew:

Guests Guests are quiet from 10 p.m. to 7 a.m.

We kindly ask you to respect mutual rest in cooperation between guests and hosts

Flat:

At the place of residence, an obligation to provide personal data, including the identity number and address of residence.

Formalities and payment for the stay are we on the day of the trial.

Any later departure at 12: 00-exit is less than an hour. Please report to inform the farm about the need to visit.

In case of shortening the stay at the client's request.

In the event of shortening the booked period of stay before arrival, the advance payment will not be refunded or credited towards the payment for another period of stay.

Valuables:

We are not responsible for the loss or loss of belongings in bedrooms, or for the loss of property.

Electric appliances / candles:

A sense of security is a safety precaution, keeping in mind the flood safety of heaters, irons and other legs in the bedrooms is finished. The ban does not apply to chargers and power supplies for equipment, second RTV devices / computers as well as electric kettles, dryers and dryers, which will become the room's equipment.

In the entire part of the existing house No smoking on the premises.

Smoking:

Yurts, spherical tent and smoking indications.

Internet:

For the sake of a healthy, carefree and peaceful rest, we do not provide Gościniec TV.

On request, we provide Wi-Fi.

Animals:

You can bring them with you, provided that their guardian is able to control them (we live in the forest - wild animals).

Cleaning:

Cleaning of bedrooms and guest bathrooms in different needs for guests, additional.

Meals:

reports and dinners at fixed hours for hours.

Sport equipment

The use of floating equipment is for your own sculpture. All standing with floating equipment are life jackets. Children must be supervised by adults. The hosts are not responsible for the injury from the floating equipment and the result of this injury and / or consequences.

Playground; fire; basis:

Using the playground, using exercises and creating workshops on your own. Children may be supervised by adults. The hosts are not responsible for the creation of the playground, fire or supplementation and the result of injuries and / or consequences.

Wood for the fire for guests or separately paid, PLN 15 per bundle,

Damage and Destruction:

Guests are fully responsible (including financial) for any damage and destruction caused by them. At the same time, guests traveling with children bear full responsibility (including financial responsibility) for damages and destruction caused by children under their care.

Items left behind:

Personal belongings left at the departure of forgetful guests are sent to the address provided at the recipient's expense.


Violation of the rules of stay:

In case of violation or non-compliance with the rules of stay for Glamping Podgrodzie, we reserve the right to refuse hospitality to a person who violates these rules. This person is obliged to follow the instructions of the Hosts and bear financial responsibility for the damage and destruction caused, and to leave glamping immediately.

Booking a stay is tantamount to accepting the above regulations.


Wir laden alle herzlich zum Glamping Podgrodzie ein, die die Atmosphäre des Wohnens in einer mongolischen Jurte, einem Kugelzelt und einem indischen Tipi kennenlernen möchten. Wir stellen unseren Gästen kostenlos Fahrräder und Schwimmausrüstung zur Verfügung: Kajaks und Kanus. Gegen eine zusätzliche Gebühr können Sie die Attraktionen wie ein Bad in einer Therme nutzen.Für klare und transparente Aufenthalts- und Ruhebedingungen lesen Sie bitte die Aufenthaltsordnung.


AUFENTHALTSREGELN

Unsere Priorität ist es, Ihnen die bestmöglichen Bedingungen für Ruhe und Erholung zu bieten.

RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN

1. Glamping Podgrodzie, im Folgenden "Glamping" genannt, akzeptiert Reservierungen:

telefonisch, elektronisch in Form einer E-Mail, persönlich oder online auf der Website Bocking.com, www.glampingpodgrodzie.com oder anderen Internetportalen.

2. Die obigen Reservierungen sind vorläufige Reservierungen und in keiner Weise bindend für Glamping.

3. Damit der Kontakt mit Glamping als Anfrage zur Buchung eines Aufenthalts betrachtet werden kann, muss der Interessent Folgendes angeben: Vor- und Nachname, für den die Reservierung vorgenommen wurde, Datum des Aufenthalts, Anzahl der Personen im Zimmer, Art des Zeltes, die Kontakttelefonnummer des Kunden und das täglich verwendete E-Mail-Konto.

4. Sofern Glamping die Anforderungen des Anfragenden erfüllen kann, sendet es das Angebot und seine Konditionen an die von ihm erhaltene E-Mail-Adresse. Dies ist gleichbedeutend mit der Annahme einer nicht garantierten Vorausbuchung * durch das Hotel.

5. Glamping bietet Preise in PLN oder einer anderen Währung an; Die Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe der geltenden Vorschriften.

6. Die Bestätigung der Buchung eines Glamping-Aufenthalts ist die Zahlung einer Anzahlung durch den Buchenden auf das Glamping-Konto.

7. Die Höhe der Anzahlung, die dem Wert der gesamten Bestellung entspricht, ist im Angebot angegeben, das an die Buchungs-E-Mail gesendet wird. Die Anzahlung darf 30% des Buchungswertes nicht unterschreiten.

8. Glamping legt das Datum fest, bis zu dem der Kunde verpflichtet ist, die Anzahlung auf das Konto zu leisten, um den Aufenthalt zu buchen (96 Stunden). Wenn bis zum vereinbarten Termin keine Anzahlung auf dem Konto des Hotels eingegangen ist, gilt die Reservierung als nichtig.

9. Im Titel der Übertragung muss der Kunde angeben: Name, Nachname, Datum und Zelttyp.

10. Als Datum der Anzahlung gilt das Datum der Gutschrift des Betrages auf dem Bankkonto bzw. das Datum der Gutschrift des Bargeldes an der Kasse.

11. Glamping bestätigt den Zahlungseingang gemäß den geltenden Vorschriften und stellt auf Wunsch des Kunden eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer für die in der Reservierungsanfrage angegebenen Daten aus.

12. Ab dem Datum der Gutschrift der Anzahlung auf dem Konto des Hotels wird die Reservierung zur Bestellung und hat den Status einer garantierten Reservierung **. Das angegebene Aufenthaltsdatum und die bestellten Leistungen sind für beide Parteien, d.h. Glamping und den Kunden, bindend.

13. Der Restbetrag für den Aufenthalt in Glamping Podgrodzie wird am Tag der Ankunft an der Rezeption - vor Beginn des Aufenthalts - bezahlt. Die Zahlung von 100% des Aufenthaltspreises ist der Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Kunden und Glamping für einen Aufenthalt gemäß der Bestellung.

14. Die Weigerung des Kunden, am Anreisetag 100 % des Aufenthaltswertes zu zahlen – der Kunde tritt von der Buchung zurück. Glamping behält die Anzahlung ein.

15. Glamping ist berechtigt, vom Kunden eine Anzahlung von bis zu 50 % des Aufenthaltspreises als Sicherheit zu verlangen. Die Kaution wird dem Kunden nach Beendigung des Aufenthalts zurückerstattet. Bei Zerstörung, Beschädigung oder Mangel an den Zelten gilt die Kaution - sie wird um den Wert des Verlustes gekürzt. Bei Verlusten, die höher als die geleistete Kaution sind, berechnet Glamping Podgrodzie dem Kunden den Gegenwert der Nutzung des Zimmers für den gesamten von der Nutzung ausgeschlossenen Zeitraum.

16. Die Weigerung des Kunden, eine Anzahlung zu leisten - kommt einem Rücktritt von der Reservierung gleich und ist ein Rücktritt von der Reservierung. Glaamping behält die Anzahlung ein.

17. Der Vertrag, der eine Bestellung mit Reservierungsbestätigung darstellt, endet am Tag der Abreise des Kunden von Glamping, spätestens zu dem in der Bestellung angegebenen Datum.

* Vorbestellung - nicht garantiert

- Dies ist eine Reservierung, die das Hotel nicht länger als bis zur Anforderung dieses Angebots (in Bezug auf Datum, Ressource oder Zeitraum) durch einen anderen Kunden behält, der sich entschließt, eine Einzahlung auf das Glamping-Konto vorzunehmen.

** Reservierung garantiert

- Die vom Kunden bestellten und im Voraus bezahlten Dienstleistungen sind innerhalb der in der Reservierung angegebenen Zeit und des Umfangs für seine Ankunft bereit. Der Gast kann den Aufenthalt jederzeit am ersten Hoteltag ab dem vereinbarten Termin antreten. Bei Nichterscheinen während der ersten Hotelnacht ist Glamping nicht an die Reservierung gebunden und behält die Vorauszahlung ein.

Stornobedingungen der Buchung

1. Der Kunde kann die Buchung jederzeit stornieren.

2. Die Stornierung der Buchung muss schriftlich erfolgen, andernfalls ist sie nichtig.

3. Eine Stornierung einer anfänglich nicht garantierten Reservierung ist nicht erforderlich. Dennoch wird es die Arbeit der Hotelrezeption erleichtern.

4. Stornierung der Reservierung durch den Kunden nach der Vorauszahlung, garantierte Reservierung:

- bei Stornierung einer garantierten Reservierung 15 oder mehr Tage vor dem geplanten Beginn des Aufenthalts - erstattet das Hotel den Betrag der Anzahlung abzüglich Bankgebühren;

- Im Falle einer Stornierung einer garantierten Reservierung, die weniger als 15 Tage vor dem geplanten Ankunftsdatum und Beginn des Aufenthalts erfolgt - wird das gezahlte Geld nicht zurückerstattet = Glamping behält die geleistete Anzahlung ein.

Glamping kann dem Kunden jedoch innerhalb von 90 Tagen vorbehaltlich der Verfügbarkeit freier Zimmer ein anderes Datum des Aufenthalts anbieten. Wenn die Buchung jedoch die Sommermonate, lange Wochenenden und Ferienzeiten betrifft, wird das gezahlte Geld nicht zurückerstattet und kann nicht für eine andere Buchung verwendet werden.

5. Änderung des Reservierungsdatums gemäß Punkt. 4 - jedes Mal hängt von der individuellen Einschätzung der Situation durch Glamping und der Möglichkeit der Änderung ab. Glamping legt fest, dass eine Änderung des Aufenthaltsdatums dem Hotel keine Verluste aussetzen darf, und der Wunsch des Kunden, das Aufenthaltsdatum zu ändern, bindet Glamping in keiner Weise.

6. Bei Verkürzung des Aufenthaltes durch den Kunden, auch auf Wunsch des Kunden, erstattet das Hotel die Kosten eines einseitigen Rücktritts vom geschlossenen Vertrag nicht.

7. Die Stornierung der über booking.com und andere Online-Vermittler getätigten Buchung erfolgt zu den auf der Website der Vermittler angegebenen Bedingungen.

8. Streitigkeiten zwischen dem Kunden und Glamping Podgrodzie werden durch das für den Glamping-Sitz zuständige Gericht beigelegt.

In der Hochsaison (1. Juni - 30. August) sind alle Reservierungen für mindestens vier Nächte erforderlich. Für alle kürzeren Aufenthalte wird eine zusätzliche Gebühr von 30,0 PLN / Tag erhoben.

Hotelübernachtung:

Es beginnt am Anreisetag um 16:00 Uhr und endet am Abreisetag um 12:00.

Wir erwarten, dass die Gäste bis 22:00 Uhr ankommen.

Sperrstunde:

Von 22:00 bis 7:00 Uhr gilt eine Ausgangssperre.

Wir bitten Sie, für die friedliche Erholung aller Gäste und Gastgeber einander zu respektieren

Unterkunft:

Am Tag des Check-in müssen die Gäste personenbezogene Daten angeben, einschließlich der Nummer des Ausweises und der Wohnadresse.

Die oben genannten Formalitäten und die Zahlung für den Aufenthalt werden am Tag der Ankunft erledigt.

Jede Abreise nach 12:00 Uhr wird individuell betrachtet. Bitte informieren Sie die Gastgeber im Voraus über die Notwendigkeit einer späteren Abreise.

Bei einer Verkürzung des Aufenthalts auf Wunsch des Kunden gilt das Entgelt für die gesamte Buchungsdauer.

Bei Verkürzung der gebuchten Aufenthaltsdauer vor Anreise wird die Vorauszahlung nicht zurückerstattet oder auf die Zahlung für eine andere Aufenthaltsdauer angerechnet.

Wertsachen:

Wir sind nicht verantwortlich für den Verlust oder die Beschädigung von Gegenständen und Gegenständen, die in den Schlafzimmern oder auf dem Grundstück zurückgelassen wurden.

Elektrogeräte / Kerzen.

Das Sicherheitsgefühl der Gäste ist das Wichtigste, daher ist die Verwendung von Heizungen, Bügeleisen und anderen elektrischen Geräten in den Schlafzimmern unter Berücksichtigung des Brandschutzes verboten. Das Verbot gilt nicht für Ladegeräte und Netzteile für Mobiltelefone, andere RTV-Geräte / Computer, Rasierer und Wasserkocher, Trockner und Kühlschränke, die zur Zimmerausstattung gehören.

Das Rauchen von Kerzen ist im gesamten Gästebereich des Hauses verboten.

Rauchen von Tabak:

In Jurte, Kuppelzelt und Tipi ist das Rauchen verboten.

Internet:

Im Interesse einer gesunden, unbeschwerten und friedlichen Erholung für unsere Gäste bieten wir kein Fernsehen an.

Auf Wunsch stellen wir WLAN zur Verfügung.

Tiere:

Sie können Tiere mitbringen, sofern ihr Vormund sie kontrollieren kann (wir leben im Wald - unter Wildtieren).

Reinigung:

Reinigung der Schlafzimmer und Gästebäder nach den Bedürfnissen der Gäste gegen Aufpreis.

Mahlzeiten:

Wir servieren Frühstück und Abendessen zu den von den Gästen festgelegten Zeiten.

Sportausrüstung

Die Benutzung von schwimmenden Geräten erfolgt auf eigene Gefahr. An alle Benutzer der schwimmenden Ausrüstung werden Schwimmwesten ausgegeben. Kinder müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden. Die Gastgeber übernehmen keine Verantwortung für die Benutzung der Schwimmausrüstung und die daraus resultierenden Verletzungen und / oder Folgen.

Spielplatz; Feuer; Schwimmbad:

Die Benutzung von Spielplatz, Schwimmbad und Feuerstelle erfolgt auf eigene Gefahr. Kinder müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden. Die Gastgeber übernehmen keine Verantwortung für die Nutzung des Spielplatzes, des Feuers oder des Schwimmbades und daraus resultierende Verletzungen und / oder Folgen.

Brennholz für das Feuer im Rahmen der Gäste oder separat bezahlt, 15 PLN pro Bündel,

Beschädigung und Zerstörung:

Die Gäste sind vollständig (einschließlich finanzieller) für alle von ihnen verursachten Schäden und Zerstörungen verantwortlich. Gleichzeitig tragen Gäste, die mit Kindern reisen, die volle Verantwortung (einschließlich der finanziellen Verantwortung) für Schäden und Zerstörung, die von Kindern in ihrer Obhut verursacht werden.

Zurückgelassene Gegenstände:

Persönliche Gegenstände, die bei der Abreise für vergessliche Gäste zurückgelassen werden, werden auf Kosten des Empfängers an die angegebene Adresse zurückgesandt.


Verstoß gegen die Aufenthaltsordnung:

Bei Verletzung oder Nichteinhaltung der Aufenthaltsregeln für Glamping Podgrodzie behalten wir uns das Recht vor, einer Person, die gegen diese Regeln verstößt, die Bewirtung zu verweigern. Diese Person ist verpflichtet, den Anweisungen der Gastgeber zu folgen und die finanzielle Verantwortung für die verursachten Schäden und Zerstörungen zu tragen und Glamping unverzüglich zu verlassen.

Die Buchung eines Aufenthalts ist gleichbedeutend mit der Annahme der oben genannten Bestimmungen.